Schoolbestuur

Onze school behoort tot de vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer (KODiD).

Het bestuur van de vzw KODiD vormt het schoolbestuur en is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.
Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer

Aarschotsesteenweg 39

3110 Rotselaar

BESTUURDERS

Voorzitter: Dhr. Jos Petes

Ondervoorzitter: Dhr. Gerd Marissens

Secretaris: Mevr. Lieve Hermans

Dhr. Willy Schreurs

Dhr. Arthur Troch

Dhr. Dominique Vandebergh

Dhr. Dirk De Keukeleere

Dhr. Tom Coppens

Dhr. Karel Renet

Het schoolbestuur benoemde Dhr. Wilfried Focquet, algemeen directeur vzw KODiD, tot dagelijks bestuurder.

Het schoolbestuur is steeds bereikbaar via Wilfried Focquet (wilfried.focquet@kodid.be).