klassenraad

Regelmatig komt de directeur samen met een team begeleiders om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken.

Met begeleiders wordt bedoeld:

  • klasleerkracht
  • gymleerkracht
  • zorgco√∂rdinator
  • zorgleerkracht
  • afgevaardigde van het CLB
  • externe hulpverleners