Oudercomité

Wat is een oudercomité?

Het oudercomité is een groep geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school. Het heeft geen decretale verankering, d.w.z. dat de rechten en plichten niet bij wet zijn vastgelegd. Het statuut van een oudercomité is een feitelijke vereniging.

Wat doet het oudercomité?

Het oudercomité komt regelmatig samen om te vergaderen. De data van de vergaderingen staan op de kalender.