schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijkse onderwijs-gebeuren in de school. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen.

Leden
Voorzitter Wim Verkammen
Secretaris
Ouders Tim Vandersmissen (Klim-Op Nieuwrode)
 Tine Binnemns (De Plein)
Rein Lemmens (De Plein)
 Katrien Sterkendries (Klim-Op Holsbeek)
Personeel  Katleen de Keyser (Klim-Op Nieuwrode)
Dries Van Garsse (De Plein)
Lucia D’hoker (Klim-Op Holsbeek)
Wendy Kennis (De Plein)
Lokale gemeenschap Eddy Renmans (Klim-Op Nieuwrode)
Michel Wierinckx (Klim-OP Holsbeek)
 Charlot Janssens (De Plein)
Lut Schuermans (De Plein)