schoolbestuur

Samen met de Gesubsidieerde Vrije Basisschool van Holsbeek Plein behoort onze school tot de vzw Katholiek Onderwijs Holsbeek.

Het bestuur van de vzw Katholiek Onderwijs Holsbeek vormt het schoolbestuur en is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Leden
Voorzitter de heer Leo Hertogs
Leden de heer Paul Vercammen
de heer Michel Crab
de heer Staf Van den Bergh