schoolbestuur

Onze school behoort tot de vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer (KODiD).

Het bestuur van de vzw KODiD vormt het schoolbestuur en is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Voorzitter de heer Jos Petes