huiswerkklas

Huiswerk maken is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de leerling en van de ouders. Door omstandigheden (werk van de ouders of andere) is het voor sommige leerlingen echter moeilijk om op een treffelijk tijdstip aan hun huiswerk te werken. Om die problemen op te vangen organiseren we de ‘Huiswerkklas’.

De leerlingen krijgen op maandag, dinsdag en donderdag de kans om tussen 16.00 en 16.30 uur aan hun huiswerk te werken.

Het is wel de bedoeling dat de kinderen hun taken en lessen zelfstandig uitvoeren. Ze kunnen eventueel beroep doen op de begeleiding van de aanwezige leerkracht (zonder de bedoeling de les te herhalen). Met dit project willen we ook voldoende aandacht besteden aan “leren leren”. De leerkracht zal het huiswerk niet nakijken; dit blijft een taak van de ouder